LET'S TALK
ABOUT MEN
Cykl spotkań oraz otwartej dyskusji na tematy „męskich spraw”: zdrowia, ojcostwa, seksualności, sytuacji na rynku pracy.
ZŁOTY
WĄS
Kampania Złoty Wąs ma na celu promocję profilaktyki męskich badań i zwiększenie świadomości panów.
WROCŁAWSKI
DZIEŃ OJCA
Cykliczne wydarzenie mające na celu promocję zaangażowanego ojcostwa, familijnych sposobów spędzania czasu i wrocławskich atrakcji dla rodzin.
MĘSKI
CHÓR SENIORA
Wszyscy panowie w wieku senioralnym mają okazję wziąć udział w bezpłatnych warsztatach wokalnych.