Coroczny raport „Męska sprawa”

Przy współpracy z ogólnopolskim ośrodkiem badawczym, przygotowujemy coroczny raport dotyczący mężczyzn. Szeroki wachlarz podejmowanych tematów, pozwoli zwrócić uwagę opinii publicznej na podstawowe problemy mężczyzn. Zdrowie, profilaktyka, seksualność, wykluczenie społeczne to tylko niektóre z wielu tematów corocznego raportu.

Celem jest zwrócenie uwagi oraz pobudzenie do refleksji i działania!