Projekt „Let’s talk about MEN”

Coroczny cykl spotkań realizowanych na terenie całej Polski. Spotkania mają formę debaty, na której publiczność aktywnie uczestniczy w dyskusji z zaproszonymi gośćmi. Sex, zdrowie, ojcostwo to jedne z wielu tematów podejmowanych w ramach spotkań. Zaproszeni goście, specjaliści z danej dziedziny będą uczestniczyli w otwartej debacie wraz z publicznością.