Projekt „Stypendia na nowy początek”

Akcja skierowana jest do Mężczyzn dotkniętych wykluczeniem społecznym. Projekt oparty na ścisłej współpracy Fundacji z ośrodkami oferującymi profesjonalną pomoc osobom bezdomnym bądź uzależnionym o różnego rodzaju używek. Wybierzemy kilku mężczyzn którym wręczymy jednorazowe stypendium. Forma pomocy to opłacenie szkoleń oraz kursów. Naszym celem jest zwiększenie szans osób wykluczonych na rynku pracy.