Forum Mężczyzn skupia się na zagadnieniach takich jak: zapobieganie wykluczeniu społecznemu, profilaktyka zdrowotna i promowanie aktywnego ojcostwa.

Fundacja realizuje te cele poprzez organizacje szeregu wydarzeń, takich jak Wrocławski Dzień Ojca, plebiscyt Złoty Wąs czy Męski Chór Seniora. Do urzeczywistnienia coraz śmielszych pomysłów Forum, w tym stworzenia mobilnego centrum badań profilaktycznych czy rozszerzania dotychczasowych programów, potrzebne są odpowiednie środki finansowe.

Każda wpłacona złotówka to ogromna pomoc w sprawnym i skutecznym działaniu Fundacji Forum Mężczyzn. Wybierz kwotę, którą chcesz przeznaczyć na rozwój Forum.